Хранко ООД е постоянно развиваща се компания, която проектира и произвежда системи за контрол и автоматизация за широка гама приложения в хранително-вкусовата и бутилираща промишленост.
Хранко ООД следи всички нововъведения и непрекъснатото й усъвършенстване гарантира ефективните индустриални решения.
Хранко ООД разполага с високо квалифицирани специалисти, които със своя опит и професионализъм разработват подходящи технологични приложения в областа на процесната автоматизация.

Хранко ООД е специализирана в следните области:

» проектиране и производство на електрически системи за управление и автоматизация

» производство и монтаж на електрически табла и пултове за управление, електромонтажни, електроинсталационни работи, въвеждане в експлоатация на инсталации, машини и съоръжения

» инсталиране и настройка на специализиран софтуер

» модернизация и ремонти на производствени съоръжения

» изграждане на кабелоносещи системи и кабелополагане

» визуализация и контрол на производствени процеси