Проекти

‘Транспак’

Монтаж на линия за бутилиране на бира в бутилки. Монтаж на Депалетизатор, Палетизиращ робот, Крейтер, Декрейтер, Миялна машина за каси и бутилки, Пълначен и затварачен триблок, транспортьори за каси, палети и бутилки. Пивоварна St. Feuillien, Белгия.

‘Транспак’

Монтаж на Депелетизатор и транспортна система за бутилки, каси и палети.  Фабрика за спиртни напитки Irish Destilleries, Дъблин, Ирландия.

‘Транспак’

Ъпгрейд на съществуваща RGB линия. Монтаж на нов Крейтер, транспортьори за бутилки и каси. Пивоварна Хет Анкер, Мехелен, Белгия.

‘Транспак’

Монтаж на Пелетизатор и транспортна система за бутилки, каси и палети.    Пивоварна Пея, Косово.

‘Транспак’

Ъпгрейд на съществуваща RGB линия. Монтаж на нов Крейтер, транспортьори за бутилки и каси. Пивоварна Бекс, Бремен, Германия.

‘Транспак’

Ъпгрейд на изходящи палетни транспортьори в Пивоварна Heineken, Миеркурия Чук, Румъния. Реконструкцията позволява извозване на четири палета наведнъж готова продукция.

‘Транспак’

Монтаж на цяла линия за опаковане на млечни продукти в стъклени опаковки.

Фабрика Berglandmilch, Войтсберг, Австрия.

‘Транспак’

В Пивоварна Бекс, Бремен, Германия монтирахме и въведохме в експоатация Декрейтер, Крейтер, транспортьори за бутилки и каси. Съоръженията са част от ъпгрейд на линия RGB.

 

“Мини Марица Изток”ЕАД – гр.Раднево

Извършена доставка на оборудване по обществена поръчка с предмет:

„Доставка на резервни части – крайни изключватели за механизмите на задвижванията“реф. № 88/2020г.

‘Транспак’

Момнтаж на оборудване за палетизиране и транспорт на бутилки, стекове и палети. Пивоварна Dommelen, The Netherlands.

‘Транспак’

Реконструкция и модернизация на ‘суха част’, опаковане на пиво. Пивоварна Heineken,  Сопрон,  Унгария.

‘Транспак’

Монтаж на Палетизатор, Роботи за позициониране на стекове, Палетоувиваща машина, стеков и палетен транспорт. Пивоварна Inbev, Магор, Великобритания

‘Транспак’

Монтаж на 2 бр. линии на пакетиране на пиво. Пивоварни в Changju  и Gwangju, Южна Корея.

‘Транспак’

Монтаж на Палетизатор, Депалетизатор, Крейтер, Декрейтер, бутилков, стеков, палетен транспорт. Пивоварна Brasserie Du Bocq, Белгия.

‘Транспак’

Монтаж на оборудване за опаковане на млечки продукти. Фабрика Berglandmilch, Австрия.

‘Транспак’

Монтаж на Палетизатор, Роботи за позициониране на стекове, Палетоувиваща машина, стеков и палетен транспорт. Пивоварна Inbev, Магор, Великобритания

‘Транспак’

Монтаж на транспортна система за бутилки. Пивоварна Samlesbury, Великобритания.

‘Мини Марица изток’ ЕАД

Изработк ана 19 бр. Модул за контрол и управление на ЗС 1800 с ходов механизъм.

‘Блупак’

Монтаж на линия за пакетиране на какао. Акра, Гана.

‘Транспак’

Монтаж на Палетизатор, Депалетизатор, Крейтер, Декрейтер, транспортьори за палети, каси и бутилки, Пивоварна Borsodi, Унгария.

Каменица АД

Монтаж, окабеляване и подвързване на сензори за налягане, температура, поток и ниво на 6бр. съдове за ферментация. Изграждане на система против обледеняване на тръби и площи.

Каменица АД

Изграждане на система против обледеняване на платформа за прием на товарни МПС.

„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, с. Ковачево

Извършена доставка на оборудване по обществена поръчка рег. № 19114 и предмет: „Доставка на датчици за температурен контрол“

“Мини Марица Изток”ЕАД – гр.Раднево

Извършена доставка на оборудване по обществена поръчка с предмет: „Доставка на сензори и технически средства за автоматизация“ – реф. №34/2019г. – ПС

‘Транспак’

Монтаж на Палетизатор, Палетоувиваща машина, транспортьори за стекове и палети, спирален транспортьор. Фабрика Brothers Drinks, Великобритания.

‘Транспак’

Монтаж на Палетизиращ робот, преустройство и модернизация на входящи транспортьори, повишаване на производствения капацитет, Пивоварна във Виндхук, Намибия.

‘Транспак’

Монтаж на Палетизиращи машини, стеков и палетен транспорт в завод Mautner Markhof, Виена, Австрия.

‘Транспак’

Монтаж на системи за транспорт на бутилки в каси, палетен транспорт, Палетизиращи и Палетоувиващи машини в пивоварна Бекс, Бремен, Германия.

‘Транспак’

Монтаж на палетизатор, палетни транспортьори, транспортьори за стекове, позициониращ робот и защитни заграждения, ABInBev, Омск, Русия.

‘Транспак’

Монтаж на палетни транспортьори и защитни заграждения, пивоварна Сарис, Словакия.

‘КХС-Загора’

Монтаж и въвеждане в екслоатация на миялна машина за стъклени бутилки, производство на фирма KHS пивоварна ‚Загорка‘, гр.Стара Загора, България.

‘Транспак’

Монтаж на бутилкови транспотьори, палетни транспортьори и защитни заграждения,  настройка и въвеждане в експлоатация, ABInBev, Домелен, Холандия.

‘Транспак’

Монтаж на два броя депалетизатора, палетни транспортьори и защитни заграждения,  настройка и въвеждане в експлоатация, дистилерия Гранц, Гласгоу, Шотландия.

‘Монди’

Реконструкция и оптимизация на системата за промиване и сортиране на целулозна маса в целулозен цех, завод Монди, гр. Стамболийски, България.

‘Транспак’

Монтаж на палетни транспортьори и защитни заграждения,  настройка и въвеждане в експлоатация, Irish distillers ltd, Дъблин, Ирландия.

‘Петек’

Монтаж на два броя двуетажни тунелни пастьоризатора, завод Маспекс, Лович, Полша.

Tранспак

Монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на три броя производствени линии за кетчуп, конфитюр и сос, завод Маспекс, Лович, Полша.

Tранспак

Монтаж на Депалетизатор, Палетизатор, Палетоувиващи машини, транспортна система за палети и стекове, Пивоварна Стела Артоа, Льовен, Белгия

Tранспак

Монтаж на транспортьоти за каси и Крейтер, Пивоварна Фрайберг, Германия

Tранспак

Монтаж транспортна система за кенове и буферни маси за кенове, Кот Бевъридж, Понтефракт, Великобритания

Tранспак

Монтаж на Палетизатор, Декрейтер и транспортна система за празни бутики и каси, Gandae Handling Atelier, Гент, Белгия

Tранспак

Ъпгрейд на входящи транспортьори на Палетизатор, Пивоварна Хайнекен, Крайова, Румъния

Tранспак

Демонтаж, преместване и монтаж на Депалетизатор за кенове, Пивоварна Пейа, Печ, Косово

Петек

Монтаж на тунелен Пастьоризатор, Пивоварна ‚Астика‘, Хасково

КаменицаАД

Монтаж на инсталация за водоподготовка, Пивоварна ‚Астика‘, Хасково

Tранспак

Монтаж на транспортна система за кенове, изграждане на система за машинна безопасност, Пивоварна Борсоди, Унгария

Tранспак

Монтаж на транспортна система за бутилки, Пивоварна Хет Анкер, Мехелен, Белгия

Tранспак

Монтаж на транспортна система за кенове, Пивоварна Хайнекен, Меркурия Чук, Румъния

Tранспак

Монтаж на Палетизатор, палетоувиваща машина, транспортьори за бутилки   и транспортьори за палети, Пивоварна Хайнекен, Меркурия Чук, Румъния

Tранспак

Монтаж на Депалетизатор, Палетизатор и транспортьори за палети, Пивоварна Радебергер, Германия

КХС-ЗагораАД

Монтаж на Тунелен Пастьоризатор, Пивоварна Бранд, Хайнекен, гр.Вихле, Холандия

Tранспак

Монтаж на Депалетизатор и транспортьори за нови стъклени бутилки, Пивоварна Загорка, гр.Стара Загора

КаменицаАД

Демонтаж, преместване от Пивоварна Пловдив в Пивоварна Хасково, монтаж на центрофуга GEA Westfalia Separator

КаменицаАД

Демонтаж, преместване от Пивоварна Пловдив в Пивоварна Хасково, монтаж на инсталация за CO2

Tранспак

Демонтаж на линия за PET бутилки, Пивоварна Каменица, гр.Пловдив

Монтаж на линия за PET бутилки в Пивоварна Астика, гр.Хасково

КХС-ЗагораАД

Демонтаж на линия за кегове, Пивоварна Каменица, гр.Пловдив

Монтаж и реконструкция на линия за кегове KHS в Пивоварна Астика, гр.Хасково

Монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на оборудване за автоматизация на процеси в СРК и Главен корпус,  Завод за хартия ‚Монди‘, гр. Стамболийски

Монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на оборудване за автоматизация на процеси в СРК, Завод за хартия ‚Монди‘, гр. Стамболийски

КаменицаАД

Автоматизирана система за управление на съдове за NaOH

КаменицаАД

Автоматизирана система за управление на транспортни пътища на Палетизатор и Депалетизатор за кегове

КаменицаАД

Доставка, монтаж и пуск на система за управление на успокоителни съдове за бира

Фабрика ‘Чукурови

Изработка и внедряване на система на автоматично управление на машина за рязане на PVC профили. Платформа Siemens S7-200.

Мини Марица-ИзтокЕАД

Изработка на 12 бр. пултове за управление на задвижваща станция 1800

КаменицаАД

Изграждане на LED осветителни инсталации на територията на завода.

КаменицаАД

Изработка и внедряване на система за детекция на вредни газове на цялата територия на завода. Визуализация на степента на загазяване. Автоматизирано управление на вентилационна система.

Мандра Тетово, Македония

Изработка и внедряване на автоматизирана система за управление и визуализация на съдове за прием на мляко.

Изработка на управление за CIP.

Изработка на автоматична система за пастьоризиране.

PLC Unitronics, 12’’ touch screen, LAN комуникация, отдалечен достъп за сервиз и диагностика.

КаменицаАД

Изработка и внедряване на автоматизирана система за управление на съдове за деаерирана вода. Платформа Siemens S7-200.

Горна Баня’ ООД

Изработка и внедряване на автоматизирана система за управление на транспортьори за бутилки 1,5л.

Карлсберг България‘ АД

Изработка и внедряване на автоматизирана система за управление на палетни транспортьори

КХС-ЗагораАД

Монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на етикетираща машина, производство на фирма KHS в Пивоварна Карлсберг България АД, гр. Благоевград

КХС-ЗагораАД

Монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на стек машина, производство на фирма KHS в гр. Бад Вослау, Австрия

КХС-ЗагораАД

Монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на линия за консервирана храна, производство на фирма KHS в гр. Айзенщат,Австрия

КХС-ЗагораАД

Монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на линия за бутилиране на бира, производство на фирма KHS в гр. Лима, Перу

КаменицаАД

Изработка на главни разпределителни табла.

Изработка и внедряване в експлоатация на системи за управление на машини и съоръжения използвани в пивоварството.

Дейности по ремонт и модернизация на ел. инсталации.

Изработка на система за управление на дозиращи помпи.

КХС-ЗагораАД

Монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на линия за бутилиране на бира, производство на фирма KHS в в гр. Лубз, Германия

КХС-ЗагораАД

Монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на линия за бутилиране на бира, производство на фирма KHS в гр. Брауншвайг, Германия

КХС-ЗагораАД

Монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на линия за бутилиране на безалкохолни напитки, производство на фирма KHS в гр. Нинове, Белгия

КХС-ЗагораАД

Монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на линия за бутилиране на безалкохолни напитки, производство на фирма KHS в гр. Утрехт, Холандия

Промилк Николови и Сие

Изработка на система за  управление на:

-Пастьоризатор за сирене и кашкавал

-Маслоизготвител

-Сметанозрейка

-Резервоар за закваска

Еко Пак‘ – Равно Поле

Еко Пак‘ – Русе

Система за управление на конвейери

Космо България Мобайл’ ЕАД

ПРЕУСТРОЙСТВО НА ВТОРИ ЕТАЖ НА GSM КОНТРОЛЕН ЦЕНТЪР (MSC3 „GLOBUL”)
– силова инсталация
– осветителна инсталация
– слаботокова инсталация
– система за контрол на достъпа
– система за следене наличие на влага
– слаботокова инсталация

TЕХНИЧЕСКА СГРАДА В С.ПОДСЛОН, ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

– силова инсталация
– осветителна инсталация
– слаботокова инсталация
– система за контрол на достъпа

ДЗОБЕЛЕ-БЪЛГАРИЯ’ ЕООД

Ел. демонтажни и монтажни дейности по линия за асемблиране на пластмасови заготовки, програмно осигуряване контролер и панел за визуализация Siemens S7-300

КАМЕНИЦА’ АД Пивоварна ‘Астика’ гр.Хасково
– Демонтаж и монтаж на нова Шринг машина КЕН
– Ел. монтаж на Флаш пастьоризатор
– Монтаж на над 100 прекъсвача тип ‘ЛОТО’ на територия на пивоварната
– Реконструкция на Линия 3 – изработка, монтаж и пуск на система за управление на транспортни пътища стъклени бутилки.

ФРУКТО’ АД

Изработка и монтаж на система за управление и визуализация на линия за стерилни консерви в буркани.

ЛЕДЕНИКА’ АД

Изработка на система за автоматизация на транспортна система за празни РЕТ бутилки с вместимост 500 мл.

КАМЕНИЦА’ АД

Демонтаж, преместване, реконструкция и монтаж на PET  Палетизатор в Пивоварна ‘Астика’.

CCHBC’ АД

Монтаж на линия за бутилиране на Кока Кола и безалкохолни напитки KHS – Германия. Свързване на ел. табла, монтаж на сензори и кабелоносеща система. Работа с чуждестранни специалисти и документация.

Девин’ АД

Монтаж на линия за бутилиране на минерална вода ‘KRONES’. Монтаж на кабелоносеща система, свързване на ел. табла, монтаж на сензори, опроводяване.  Монтажа е извършен по ‘KRONES’ стандарт и документация.

Изплакващо-Пълначно-Затварачен Триблок

Проектиране и изработка на ел. табло и пулт за управление с touch panel.  Програмиране на PLC,  монтаж кабелоносеща система, сензори.

Изплакваща машина 24R.

Проектиране и изработка на ел. табло и пулт за управление.  Програмиране на PLC,  монтаж кабелоносеща система, сензори.

Карлсберг-България’ АД

Монтаж на линия за бутилиране на пиво, производство на  ’KRONES’ /производителност 55000 б/ч/, монтаж на кабелоносеща система, опроводяване и свързване. Настройка на КИП апаратура, проби, въвеждане в експлоатация. Работа с чуждестранни специалисти и документация.

Загорка’ АД

Модернизация на Палетизиращ и Депалетизиращ участък от линия за производство на пиво  Simonazzi. Проектиране и изработка на система за автоматизация и визуализация на комплекса, състояща се от главни ел. табла и пултове за управление чрез touch panel.  Програмно осигуряване на платформа Simatic S7-300.