Продукти и услуги

» Силови електрически табла

» Ел. табла за автоматизация и контрол

» Разпределителни ел. табла

» Проектиране на автоматизиращи системи

» Монтжно/демонтажни работи на производствени линии и съоръжения

» Изграждане на кабелоносещи системи и кабелополагане

» Проектиране на индивидуални табла и командни пултове

» Ел. табла и пултове за управление и визуализация

» Табла за индустриална автоматизация и контрол

» Модернизация и ремонт на технологични линии в хранително- вкусовата и бутилираща промишленост