Проекти

‘Tранспак‘ Демонтаж на линия за PET бутилки, Пивоварна Каменица, гр.Пловдив Монтаж на линия за PET бутилки в Пивоварна Астика, гр.Хасково

‘КХС-Загора’ АД Демонтаж на линия за кегове, Пивоварна Каменица, гр.Пловдив Монтаж и реконструкция на линия за кегове KHS в Пивоварна Астика, гр.Хасково

Монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на оборудване за автоматизация на процеси в СРК и Главен корпус, Завод за хартия ‚Монди‘, гр. Стамболийски

Монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на оборудване за автоматизация на процеси в СРК, Завод за хартия ‚Монди‘, гр. Стамболийски

‘Каменица’ АД Автоматизирана система за управление на съдове за NaOH

‘Каменица’ АД Автоматизирана система за управление на транспортни пътища на Палетизатор и Депалетизатор за кегове

‘Каменица’ АД Доставка, монтаж и пуск на система за управление на успокоителни съдове за бира

Фабрика ‘Чукурови’ Изработка и внедряване на система на автоматично управление на машина за рязане на PVC профили. Платформа Siemens S7-200.

‘Мини Марица-Изток’ ЕАД Изработка на 12 бр. пултове за управление на задвижваща станция 1800

‘Каменица’ АД Изграждане на LED осветителни инсталации на територията на завода.

‘Каменица’ АД Изработка и внедряване на система за детекция на вредни газове на цялата територия на завода. Визуализация на степента на загазяване. Автоматизирано управление на вентилационна система.

Мандра Тетово, Македония Изработка и внедряване на автоматизирана система за управление и визуализация на съдове за прием на мляко. Изработка на управление за CIP. Изработка на автоматична система за пастьоризиране. PLC Unitronics, 12’’ touch screen, LAN комуникация, отдалечен достъп за сервиз и диагностика.

‚Каменица‘ АД Изработка и внедряване на автоматизирана система за управление на съдове за деаерирана вода. Платформа Siemens S7-200.

‚Горна Баня’ ООД Изработка и внедряване на автоматизирана система за управление на транспортьори за бутилки 1,5л.

‚Карлсберг България‘ АД Изработка и внедряване на автоматизирана система за управление на палетни транспортьори

‘КХС-Загора’ АД Монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на етикетираща машина, производство на фирма KHS в Пивоварна Карлсберг България АД, гр. Благоевград

‘КХС-Загора’ АД Монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на стек машина, производство на фирма KHS в гр. Бад Вослау, Австрия

‘КХС-Загора’ АД Монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на линия за консервирана храна, производство на фирма KHS в гр. Айзенщат,Австрия

‘КХС-Загора’ АД Монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на линия за бутилиране на бира, производство на фирма KHS в гр. Лима, Перу

‘Каменица’ АД Изработка на главни разпределителни табла. Изработка и внедряване в експлоатация на системи за управление на машини и съоръжения използвани в пивоварството. Дейности по ремонт и модернизация на ел. инсталации. Изработка на система за управление на дозиращи помпи.

‘КХС-Загора’ АД Монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на линия за бутилиране на бира, производство на фирма KHS в в гр. Лубз, Германия

‘КХС-Загора’ АД Монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на линия за бутилиране на бира, производство на фирма KHS в гр. Брауншвайг, Германия

‘КХС-Загора’ АД Монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на линия за бутилиране на безалкохолни напитки, производство на фирма KHS в гр. Нинове, Белгия

‘КХС-Загора’ АД Монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на линия за бутилиране на безалкохолни напитки, производство на фирма KHS в гр. Утрехт, Холандия

‚Промилк Николови и Сие‘ Изработка на система за управление на: -Пастьоризатор за сирене и кашкавал -Маслоизготвител -Сметанозрейка -Резервоар за закваска

‚Еко Пак‘ – Равно Поле ‚Еко Пак‘ – Русе Система за управление на конвейери

‘Космо България Мобайл’ ЕАД ПРЕУСТРОЙСТВО НА ВТОРИ ЕТАЖ НА GSM КОНТРОЛЕН ЦЕНТЪР (MSC3 „GLOBUL”) - силова инсталация - осветителна инсталация - слаботокова инсталация - система за контрол на достъпа - система за следене наличие на влага - слаботокова инсталация TЕХНИЧЕСКА СГРАДА В С.ПОДСЛОН, ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА - силова инсталация - осветителна инсталация - слаботокова инсталация - система за контрол на достъпа

‘ДЗОБЕЛЕ-БЪЛГАРИЯ’ ЕООД Ел. демонтажни и монтажни дейности по линия за асемблиране на пластмасови заготовки, програмно осигуряване контролер и панел за визуализация Siemens S7-300

‘КАМЕНИЦА’ АД Пивоварна ‘Астика’ гр.Хасково - Демонтаж и монтаж на нова Шринг машина КЕН - Ел. монтаж на Флаш пастьоризатор - Монтаж на над 100 прекъсвача тип ‘ЛОТО’ на територия на пивоварната - Реконструкция на Линия 3 – изработка, монтаж и пуск на система за управление на транспортни питища стъклени бутилки.

‘ФРУКТО’ АД Изработка и монтаж на система за управление и визуализация на линия за стерилни консерви в буркани.

‘ЛЕДЕНИКА’ АД Изработка на система за автоматизация на транспортна система за празни РЕТ бутилки с вместимост 500 мл.

‘КАМЕНИЦА’ АД Демонтаж, преместване, реконструкция и монтаж на PET Палетизатор в Пивоварна ‘Астика’.

‘CCHBC’ АД Монтаж на линия за бутилиране на Кока Кола и безалкохолни напитки KHS - Германия. Свързване на ел. табла, монтаж на сензори и кабелоносеща система. Работа с чуждестранни специалисти и документация.

‘Девин’ АД Монтаж на линия за бутилиране на минерална вода ‘KRONES’. Монтаж на кабелоносеща система, свързване на ел. табла, монтаж на сензори, опроводяване. Монтажа е извършен по ‘KRONES’ стандарт и документация.

Изплакващо-Пълначно-Затварачен Триблок Проектиране и изработка на ел. табло и пулт за управление с touch panel. Програмиране на PLC, монтаж кабелоносеща система, сензори.

Изплакваща машина 24R. Проектиране и изработка на ел. табло и пулт за управление. Програмиране на PLC, монтаж кабелоносеща система, сензори.

‘Карлсберг-България’ АД Монтаж на линия за бутилиране на пиво, производство на ’KRONES’ /производителност 55000 б/ч/, монтаж на кабелоносеща система, опроводяване и свързване. Настройка на КИП апаратура, проби, въвеждане в експлоатация. Работа с чуждестранни специалисти и документация.

‘Загорка’ АД Модернизация на Палетизиращ и Депалетизиращ участък от линия за производство на пиво Simonazzi. Проектиране и изработка на система за автоматизация и визуализация на комплекса, състояща се от главни ел. табла и пултове за управление чрез touch panel. Програмно осигуряване на платформа Simatic S7-300.