Продукти

Ел. табла за автоматизация и контрол

Ел. табла и пултове за управление и визуализация

Изграждане на кабелоносещи системи и кабелополагане

Модернизация и ремонт на технологични линии в хранително- вкусовата и бутилираща промишленост

Монтажно-демонтажни работи на производствени линии и съоръжения

Проектиране на автоматизиращи системи

Проектиране на индивидуални табла и командни пултове

Разпределителни ел. табла

Силови електрически табла