about-1

Хранко ООД е постоянно развиваща се компания, която проектира и произвежда системи за контрол и автоматизация за широка гама приложения в хранително-вкусовата и бутилираща промишленост.
Хранко ООД следи всички нововъведения и непрекъснатото й усъвършенстване гарантира ефективните индустриални решения.
Хранко ООД разполага с високо квалифицирани специалисти, които със своя опит и професионализъм разработват подходящи технологични приложения в областта на процесната автоматизация.

Хранко ООД е специализирана в следните области:

Проектиране и производство на електрически системи за управление и автоматизация

Производство и монтаж на електрически табла и пултове за управление, електромонтажни, електроинсталационни работи, въвеждане в експлоатация на инсталации, машини и съоръжения

Инсталиране и настройка на специализиран софтуер

Модернизация и ремонти на производствени съоръжения

Изграждане на кабелоносещи системи и кабелополагане

Визуализация и контрол на производствени процеси