• Проектиране и производство на електрически системи за управление и автоматизация
  • Производство и монтаж на електрически табла и пултове за управление, електромонтажни, електроинсталационни работи, въвеждане в експлоатация на инсталации, машини и съоръжения
  • Инсталиране и настройка на специализиран софтуер
  • Модернизация и ремонти на производствени съоръжения
  • Изграждане на кабелоносещи системи и кабелополагане
  • Визуализация и контрол на производствени процеси