ХРАНКО ООД извършва монтажни и демонтажни дейности на комплексни обекти в промишлеността. Внедряване и пускане в експлоатация на производствени линии в хранително-вкусовата и бутилиращата промишленост. Специалистите на ХРАНКО ООД работят съвместно с водещи световни производители на машини и съоръжения в областта на бутилиращата промишленост /KRONES, SIMONAZZI, COSME, ATLANTA, KHS/

 

» Изграждане на силови инсталации

» Монтаж и настройка на КИП апаратура

» Проектиране и изграждане на кабелоносещи системи

» Опроводяване и свързване