ХРАНКО ООД е специализирана в областта на процесната автоматизация и инженеринг. Богатия опит на фирмата дава възможност за реалзация на разнообразни технлогични решения в различни области на промишлеността. ХРАНКО ООД предлага системни за електроуправление и визуализация на процеси според изискванията на клиента.

» Разработване на варианти до достигане на оптималния

» Проектиране

» Реализация

» Визуализация

» Програмиране

» Изготвяне на проектна документация

» Пуск и настройка

» Поддръжка и сервиз